Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Kur’anda Geçen Dualar

Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Kur’anda Geçen Dualar

Kur’anı Kerim’de sıkıntılardan kurtulmak için okunması tavsiye edilen dualar vardır bu duaları sizler yazımızda paylaşıyoruz.Sıkıntılı anlarda yapılacak en iyi şey Allah’a sığınmak sıkıntıyı gidermek için dua etmektir.Sizlerde dara düştüğünüzde çaresiz sıkıntılı anlarla karşı karşıya kaldığınızda ilk olarak dua etmeyi deneyin Allah temiz kalple yapılan tüm duaları kabul eder.

Kuran’ı Kerim’de her sıkıntıyı gideren ayeti kerimeler vardır işte bu ayetlerden bazıları.

Zümer suresi 38. ayet okunuşu: Zümer süresinin okunuşu :Ve le in seeltehum men halakas semavati vel arda le yekulunnallahu, kul e fe raeytum ma ted’ûne min dünillahi in erâdeniyallahu bi durrin hel hunne kaşifatu durrihi ev eradeni bi rahmetin hel hunne mumsikatu rahmetihi, kul hasbiyallâhu, aleyhi yetevekkelul mutevekkılûn (mutevekkılûne).

Zümer süresinin anlamı : And olsun, eğer onlara, Gökleri ve yeri kim yarattı? diye sorsan elbette, Allah, derler. De ki: Peki söyleyin bakalım? Allah’ı bırakıp da ibadet ettikleriniz var ya; eğer Allah bana herhangi bir zarar dokundurmak isterse, onlar Allah’ın dokundurduğu zararı kaldırabilirler mi? Yahut Allah bana bir rahmet dilese, onlar O’nun rahmetini engelleyebilirler mi? De ki: Allah bana yeter.

Tevekkül edenler ancak O’na tevekkül ederler.

Yunus suresi 107. ayet okunuşu :Ve in yemseskallahu bidurrin fe la kaşife lehu illa huve, ve in yuridke bi hayrin fe la radde li fadlihi, yusibu bihi men yeşâu min ibadihi, ve huvel gafürur rahim (rahimu).

Yunus süresinin anlamı :Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa, bil ki onu, O’ndan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, O’nun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O, bunu kullarından dilediğine eriştirir. O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Kuran’da her sıkıntıyı gideren ayetler

 Tevbe suresi 51. ayet Okunuşu :Kul len yusîbena illa ma keteballâhu lenâ, huve mevlana, ve alallahi felyetevekkelil mu’minûn (mu’minüne).

Tevbe süresinin anlamı :De ki: Bizim başımıza ancak, Allah’ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O, bizim yardımcımızdır. Öyleyse Müminler, yalnız Allah’a güvensinler.

Hud suresi 56. ayet okunuşu:İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum, ma min dabbetin illa huve âhızun bi nasıyetiha, inne rabbi ala sıratın mustekim (mustekimin).

Hud süresinin anlamı :İşte ben, hem benim, hem sizin Rabbiniz olan Allah’a dayandım. Yeryüzünde bulunan hiçbir canlı yoktur ki, Allah, onun perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir.

Yukarıda sizlerle paylaştığımız ayetler Kuran’ı Kerim ayetleridir sıkıntılı anlarda okunması tavsiye edilen ayetlerdir.

 

 

 

 

Benzer Başlıklar

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.