Sabah Namazında Hangi Süreler Okunur?

Sabah Namazı Kılarken Hangi Süreler Okunur?

Sabah namazı kılarken okunması gereken tavsiye edilir süreler vardır bu kısa süreler ezberlenmesi kolay ve her Müslümanın ezberlemesi gereken süreler olarak bilinir.

Sabah namazı 4 rekat olarak kılınır iki rekat sabah namazının sünneti olarak kılınır iki rekat ise sabah namazının farzı olarak kılınır.Sabah namazının sünnetinde okunması gereken süreler aşağıdaki gibidir.

Sabah namazının sünnetini kılmak için ilk olarak niyet edilir daha sonra Suphaneke duası okunur ardından Fatiha süresi okunur.Bilindiği gibi Fatiha süresi her namazın balında okunur.

Fatiha süresinin okunuşu;

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdulillahi rabbil’alemin Errahmanir’rahim Maliki yevmiddin İyyake na’budu Ve iyyake neste’in İhdinessiratal mustakîm Siratallezine en’amte aleyhim Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddallin

Fatiha süresinin Türkçe anlamı;

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Hamd, Alemlerin Rabbi Rahman, Rahim Hesap ve ceza gününün maliki Allah’a mahsustur. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.

Fatiha süresi okunduktan sonra

Sabah namazının sünnetinde birinci rekatta Nas süresi okunur.

Nas Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim.

Kul e’uzü birabbinnas  Melikinnâs İlahinnas  Min şerrilvesvasilhannas Ellezi yüvesvisü fi sudurinnasi Minelcinneti vennas

Nas Suresi Türkçe okunuşu Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle.

De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, İnsanların hükümdarına,İnsanların ilahına, O sinsi vesvesecinin şerrinden.O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

Sabah namazının ikinci rekatında ise Felak süresi okunur.

Felak Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim.

Kul e’uzü birabbil felak Min şerri ma halak Ve min şerri ğasikın iza vekab Ve min şerrin neffasati fil’ukad Ve min şerri hasidin iza hased

Felak Suresi Türkçe okunuşu Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle.

De ki: Sığınırım o sabahın Rabbine Yarattığı şeylerin şerrinden,Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden, o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden

Sabah namazının Farzının ilk rekatında Kevser süresi okunur;

Kevser Suresinin Türkçe Yazılışı ve Okunuşu

Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahîm.

İnna a’taynâ ke’l-kevser  Fesalli li-Rabbike ve’nhar.İnne şani’eke huve’l-ebter

Kevser Suresinin Türkçe okunuşu anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik.Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.

Asıl sonu kesik olan, senin düşmanın (sana buğzeden)dir

Sabah Namazının Farzının ikinci rekatında ise ihlas süresi okunur;

İhlas Suresi Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahim.

Kul hüvellahü ehad  Allahüssamed Lem yelid ve lem yuled Ve lem yekün lehu küfüven ehad

İhlas Suresi Türkçe okunuşu anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle.
De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir). Doğurmadı ve doğurulmadı O ‘na bir denk de olmadı.

Benzer Başlıklar

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.