Peygamber Efendimiz’in yatmadan önce okuduğu dua ve süreler

Peygamber Efendimiz’in yatmadan önce okuduğu dua ve süreler nelerdir?

Allah’u tealaya yönelerek tüm benliği ile dua etmek Allah’u tealadan dilek ve isteklerini dua yolu ile dile getirmek anlamına gelmektedir.

İslam dininde dua etmenin yeri çok büyük ve önemlidir.Yatmadan,uykuya dalmadan önce Peygamber Efendimiz’in okuduğu,okunmasını tavsiye ettiği dualar vardır uyumadan önce okunması tavsiye edilen duaları makalemizde bulabilirsiniz.Dua etmek ibadet etmenin kendisi olarak bilinir hayatımızın her anında dua etmeye yer verilmelidir.Dua etmek kul ile Allah arasında bir bağlantıdır.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v) gece yatmadan önce okunması gereken duaları vardır bu dualar aşağıdaki gibidir.

Yatmadan Önce Peygamber Efendimiz’in Okuduğu Duanın Arapça Okunuşu;

Allahümme eslemtü nefsi ileyke, ve veccehtü vechi ileyke, ve fevvadtü emri ileyke, ve elce’tü zahri ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke, la melcee ve la mence minke illa ileyke.

Amentü bi kitabikellezi enzelte ve nebiyyikellezi erselte.

Yatmadan Önce Peygamber Efendimiz’in Okuduğu Duanın Türkçe Okunuşu;

Allahım! Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım.

Rızanı isteyerek, azabından korkarak sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur.

İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım.

Peygamber Efendimiz yatmadan önce; Fatiha suresi ile birlikte bir sure okumayı ve daha sonra aşağıdaki gibi dua ederdi;

La İlahe İllallah, Vahdehu La Şerike Leh, Lehü’l mülkü ve Lehü’l Hamdü ve hüve Ala Külli Şey’in Kadir ve La havle vela kuvvete illa Billah denir.

Yukarıdaki duayı okuduktan sonra ise 33 kere SübhanAllah, 33 kere

Elhamdülillah ve 34 kere ise Allahu Ekber denmelidir.

Daha sonra kafirun sûresini okumayı tavsiye etmişlerdir.

Rivayete göre Efendimiz bu tavsiyeyi Hazreti Ali ve Hazreti Fatma (r.a.) bir akşam evlerine misafir olduğu sırada tavsiye etmiştir.

Yatmadan önce okunacak dua konusunda başka bir başka bir duada şöyledir:

Yatmadan önce okunacak duanın Arapça Okunuşu:

Allahümme eslemtü nefsi ileyke. Ve veccehtü vechi ileyke. Ve fevvadtü emri ileyke.

Ve elce’tü zahri ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke.

La melce’e, vela mencee minke illa ileyke. Amentü bi-kitabikellezi enzelte, ve binebiyyikellezi erselte.

Yatmadan önce okunacak duanın Türkçe anlamı;

Allah’ım, nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim.

İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana hem korkarak, hem de ümid ederek dayadım.

Zaten senden başka sığınacak, sende başka dayanacak melce’ ve mence’de yoktur.

Kurtarış ve himaye ancak sendendir, sana mahsustur.

Allah’ım indirdiğin kitabına, gönderdiğin Peygamberine iman ettim.

Bu hal ve iman ile uykuya yatıyorum…

Benzer Başlıklar

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.