Peygamber Efendimiz’in Uyumadan Önce Okuduğu Dua

Peygamber Efendimiz’in Uyumadan Önce Okuduğu Dua

Peygamber Efendimiz’in tavsiye etmiş olduğu dualar biz Müslümanlar olarak oldukça önem veririz.Mutlaka her Müslüman’ın Peygamber Efendimiz’in okuduğu duaları öğrenmesi bilmesi bilmeyen yakınlarına çocuklarına öğretmesi gerekir.

Peygamber Efendimiz S.A.V gece uyumadan önce sabah uyanınca bazı özel dualar okumuştur bu duaları biz Müslümanların da okumasını istemiştir.Gece yatmadan önce Felak ve Nas sürelerinin okunmasını tavsiye etmiştir.Peygamber Efendimiz s.a.v Felak ve Nas sürelerini okur avucuna üfler ve yüzüne ve bütün vücudunu sıvazlardı.

Peygamberimizin uykuya dalmadan önce okunmasını tavsiye ettiği dualardan birisi aşağıdaki gibidir;

Peygamber Efendimiz’in yatmadan önce okuduğu duanın arapça yazılışı ve okunuşu şöyledir;

Allahümme eslemtü nefsî ileyke, ve veccehtü vechi ileyke, ve fevvadtü emri ileyke, ve elce’tü zahrı ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke, la melcee ve la mence minke illa ileyke. Amentü bi kitabikellezi enzelte ve nebiyyikellezi erselte.

Peygamber Efendimiz s.a.v’in Uyumadan Önce Okuduğu Dua

Allah’ım!

Kendimi sana teslim ettim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım, sana karşı ümit ve korku besleyerek… Senden sığınacak yer yine sensin, senden kurtulacak yer de yine sensin. Allah’ım! İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim.Amin

Peygamber Efendimiz s.a.v yatağına yatacağı zaman abdest alıp sağ tarafına yatarak bu duayı okuyan kimsenin, o gece ölürse fıtrat üzere ölmüş olacağını müjdelemiştir Buhari Vudu 75.

Ayetel Kürsi Okunuşu;Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyüm, lâ te’huzühu sinetün vela nevm,lehu ma fissemavati ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illa bi’iznih,ya’lemü ma beyne eydiyhim vema halfehüm,vela yü-hitüne bi’şey’in min ilmihi illa bima şae vesia kürsiyyühüssemavati vel’ard,vela yeudühû hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azim.

Ayetel Kürsi Duası Meali; Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle.Allah’dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,bütün varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku.Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Felak Suresi okunuşu ve anlamı

Bismillahir rahmanir rahim

Gul e’üzu bi-Rabbi’l-felak.Min şerri ma halak.Ve min şerri ğasigın iza vegab.Ve min şerri’n-neffasati fi’l-ugad.Ve min şerri hasidin iza hased.

Felak Suresinin Anlamı, Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım,Yarattığı şeylerin şerrinden,Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,Düğümlere üfleyenlerin şerrinden,Ve hased ettiği zaman hased çinin şerrinden. Allah’a sığınırım.

Nas Süresi Okunuşu:

Kul, euzü birabbin nas, melikin nas,ilahin nas,min şerril vasvasil hannas,elleziy yuvesvisu fiy sudürin nas,minel cinneti ven nas.

Nas Suresi Meali aşağıdaki gibidir;

De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine), İnsanların İlahına. O sinsi vesvesenin şerrinden,O ki insanların göğüslerine kötü düşünceler fısıldar. Gerek cinlerden,gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım!

 

 

 

Benzer Başlıklar

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.