Nebe Amme Süresi Türkçe ve Arapça Okunuşu,Meali

Amme Süresi Türkçe ve Arapça Okunuşu Faziletleri Meali

Nebe Amme süresi Kuran’ı Kerim’de sıralamada yetmiş sekizinci, iniş sırasına göre sekseninci suredir.

Nebe Amme süresi Mekke’de inmiştir. Nebe süresinde ölüm ötesi hayatın varlığını ispat çerçevesinde, kıyamet, öldükten sonra dirilme ve hesap için toplanma konularına yer verilmekte.Amme süresinin Türkçe okunuşu aşağıdaki gibidir.

Nebe Suresinde, ölüm ötesi hayatın varlığını ispat çerçevesinde, kıyamet, öldükten sonra dirilme ve hesap için toplanma konularına yer verilmektedir. Sûrede ağırlıklı olarak kıyamet, hesap, ceza ve mükâfat konuları ele alınmış, Allah’ın varlık ve kudretini gösteren deliller ile melekler konusuna da yer verilmiştir.

Nebe,Amme Suresi Türkçe Okunuşu

 Amme yetesaelune.Aninnebeil’azıymi.Elleziy hum fiyhi muhtelifune.Kella seya’lemune.Sümme kella seya’lemune. Elem nec’alil’arda mihaden.Velcibale evtaden.Ve halaknakum ezvacen. Ve ce’alna nevmekum subaten.Ve ce’alnelleyle libasen.Ve ce’alnennehare me’aşen. Ve beneyna fevkakum seb’an şidaden.Ve ce’alna siracen vehhacen.Ve enzelna minelmu’sırati maen seccacen. Linuhrice bihi habben ve nebaten. Ve cennatin elfafen. İnne yevmelfasli kane miykaten.Yevme yunfehu fiyssuri fete’tune efvacen. Ve futihatissemau fekanet ebvaben. Ve suyyiretilcibalu fekanet seraben.İnne cehenneme kanet mirsadenLittağıyne meaben. Labisiyne fiyha ahkaben. La yezukune fiyha berden ve la şeraben. İlla hamiymen ve ğassakan. Cezaen vifakan. İnnehum kanu la yercune hısaben.Ve kezzebu biayatina kizzaben. Ve kulle şey’in ahsaynahü kitaben. Fezuku felen neziydekum illa ‘azaben.İnne lilmuttekıyne mefazen. Hadaika ve a’naben. Ve keva’ıbe etraben. Ve ke’sen dihakan. La yesme’une fiyha lağven ve la kizzaben. Cezaen min rabbike ‘ataen hısaben. Rabbissemavati vel’ardı ve ma beynehumerrahmani la yemlikune minhu hıtaben.Yevme yekumurruhu velmelaiketu saffen la yetekellemune illa men ezine lehurrahmanu ve kale savaben.Zalikelyevmulhakku femen şaettehaze ila rabbihi meaben. İnna enzernakum ‘azaben kariyben yevme yenzurulmer’u ma kaddemet yedahu ve yekululkafiru ya leyteniy kuntu turaben.

NEBE AMME SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU aşağıdaki gibidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzer Başlıklar

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.