Kuran Okumaya Başlarken Okunacak Dua

Kuran’ı Kerim Okumaya Başlarken Okunan Dua

Kuran’Kerim okumaya başlamadan önce okunması tavsiye edilen dualar vardır bu dualardan bazılarını sizler için derledik sayfamızda paylaşıyoruz. Kuran’ı Kerim okumaya başlamak için dua edilmesi yerinde ve güzel bir davranıştır.

Kuran’ı Kerim okumaya başlarken yine Kuran-ı Kerim ayetlerinden olan aşağıdaki ayet okunması tavsiye edilmiştir.

Rabbimiz!

Senin indirdiğine iman ettik ve Peygamber’e uyduk. Artık bizi (hakikate) şahitlik edenlerle beraber yaz.

Al-i İmran Suresi, 53. ayet

Kuran’ı Kerim okumaya başlarken okunan dua şöyledir;

Allahümme bil hakkı enzeltehü ve bil hakkı nezel. Allahümme azzim ragbeti fîhi vec’alhu nuran libasari.

Ve şifaen lisadri. Allahümme zeyyin bihi lisani ve cemmil bihi vechi ve kavvi bihi cesedi. Verzukni tilâvetehu ala taatike ânâel leyli ve etrafen nehar.

Vehşurni mean nebiyyi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve selleme ve âlihil ahyar.

Duanın Anlamı

Allah’ım, inzal ve nazil kıldığın Kur’an hakkı için, Allah’ım! Kur’an’a karşı rağbetimi arttır, gözlerime Kur’an’ı ışık yap, göğsüme Kur’an’ı şifa yap.

Allah’ım, Kur’an’la dilimi zinetlendir, yüzümü güzelleştir ve vücudumu da Kur’an’la kuvvetleştir. Okumasını emrin üzerine rızıklandır, gece ve gündüz Kur’an okumamı nasip et ve beni Resulü Ekrem ile ve O’nun en seçkin al ve ashabıyla birleştir.Amin..

 

Benzer Başlıklar

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.