Korkulu Sıkıntılı Anlarda Okunan Siper Duası

Korkulu Sıkıntılı Anlarda Okunan Siper Duası

Korkulu anlarda okunması tavsiye edilen dualar vardır bu duaları ezberlemek korkulu anlarda okumak çok faziletlidir.Kişinin korkusunu gidermeye yardımcı olan dualar maneviyatını da güçlendirir bu sayede kişi korkularından emin olur Allah’ın izniyle.

Bismillahi la yedurru measmihi şeyün fil erdi veka fissamai ve hüvessemi ul alim

Türkçe Manası; Yüce Allah’ım ismiyle hareket ederim.O yüce Allah ki onun mübarek ismiyle hareket edildiği vakit yerde ve gökte hiçbir şey okuyana zarar vermez.

Bu duayı sabah ezanında okursan akşama kadar sana her hangi bir şey zarar vermez.

Akşam okunursa okuyan kişiye sabaha kadar hiç bir şey zarar vermez.

La havle vela kuvvete illa billahil’aliyyil’azim çok okumalıdır.

Dertlerden kurtulmak ve murada kavuşmak için beşyüz kere La havle vela kuvvete illa billah ile evvelinde ve ahırında yüzer defa salevat-ı şerife okuyup dua etmelidir.

Her hangi bir yere gelindiğinde gelen kişi bulunduğu yerde şu duayı okumalıdır.

Euzu bikelimatillahi-ttammati min şerri ma haleka

Bu duayı okuyan kişi bulunduğu o yerden kalkıncaya kadar, o kişiye hiç bir şey zarar veremez Allah’ın izniyle.

Ayrıca korkulu zamanlarda Ayetel Kürsi okunması tavsiye edilmiştir.Yine korkulu anlarda korkulu zamanlarda kelimei temcid okunması tavsiye edilir.

 

 

Benzer Başlıklar

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.