Hz. Yunus Peygamberin Balığın Karnında Okuduğu Duası

Hz. Yunus peygamberin balığın karnındayken okduğu dua korku ve sıkıntılı durumlardan kurtulmak için okunması tavsiye edilen Hz. Yunus’un duası.

Hz. Yunus Peygamber balık kendini yuttuğu zaman,balığın karnında, o karanlık ve sıkıntılar içerisinde bu dua ile Hz. Yunus peygamber Allaha’a yalvarmış ve sıkıntılarından bu dua sayesinde kurtulmuştur.

Peygamber Efendimiz buyurdu ki, Birinize dert ve bela gelince, Yunus Peygamberin duasını okusun!

Allah’u Teala, Onu muhakkak kurtarır. Sıkıntıyı Allah’tan başka kaldıracak hiçbir güç yoktur.

Yüce Allah Yunus’un duasını kabul ederek onu sıkıntıdan kurtarmış, balık onu hasta bir halde açık bir yere bırakmıştır; Hz. Yunus aleyhisselam iyileştikten sonra tekrar kavmine dönmüştür. Kendilerinden ümit keserek terkettiği kavmi ise, sonunda gerçeği görerek putperestliği bırakmışlar, tövbe edip Allah’ın birliği inancına döndükleri için azaptan kurtulmuşlardır.

Hz. Yunus’un karanlıklar içinde yaptığı duadan maksat bu balığın karnında iken yaptığı duadır.

Hz.Yunus’un Duası 

La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez-zalimin.

Hz.Yunus’un Duası Anlamı

Allah’ım senden başka hiçbir ilah yoktur Seni tenzih ve tesbih ederim Ben zalimlerden oldum

 

Benzer Başlıklar

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.