Günlük Okunması Gereken Dualar

Günlük Okunması Gereken Kısa Dualar

İbadet etmenin en kolay yoludur dua etmek dua etmek kulluğun bir parçasıdır dua insanı zırh gibi korur kendini Allah’a sığınarak emin olduğunu hissettirir.

Günlük hayatta okunması gereken gün içerisinde her türlü kötülüklerden koruyan dualar vardır.Bu duaların hangileri olduğunu okuyucularımız merak ediyor ve dualarla ilgili bilgi edinmek istiyorlar.Bizlerde araştırdık ve gün içerisinde güne başlarken okunacak duaların neler olduğunu sizlerle paylaşmak istedik.İşte sizi ve sevdiklerinizi zırh gibi koruyacak,kötülüklerden emin olmanızı sağlayacak dualar;

Günlük Okunacak Dualar;

Güne Ayetel Kürsi duasını okuyarak başlamak sizi ve ailenizi her türlü kötülüklerden koruyacaktır.

Ayetel Kürsi Arapça Okunuşu

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum. La te’huzühu sinetün ve la nevm. Lehu ma fis-semavati vema fil erd. Menzellezi yeşfeu indehu illa biiznihi. ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehüm vela yühitune bişey’in min ilmihî illa bima şae vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Vela yeudühü hıfzuhuma ve hüvel aliyyül azim.

Ayetel Kürsi Türkçe Açıklaması

Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar, O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Ayrıca evden çıkmadan önce okunacak dua;Aşağıdaki duayı evden çıkarken okumak gerekir.Bu duayı okuyan kişi Allah’ın himayesine alınmış olur şeytan bu kişiden uzak durur.

Allah’ın adıyla! Allah’a tevekkül ettim. Allah’a dayanmaktan başka kudret ve kuvvet yoktur.

Sabah ve akşam okunması tavsiye edilen dua;Aşağıdaki duayı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed S.A.V kızı Fatıma’ya sabah akşam bu duayı okumasını tavsiye etmiştir.

Ey Hayy ve Kayyum olan Allahım!

Sen’in rahmetine iltica ediyor ve Sen’den yardım diliyorum. Benim bütün işlerimi düzelt ve beni göz açıp kapayıncaya kadar bir an bile olsa nefsimle baş başa bırakma!

Ayrıca Fatiha süresi okunmalıdır bunun yanı sıra Felak ve Nas sürelerinin de gün içerisinde okunması tavsiye edilir.

Felak Süresi;

Bismillahirrahmanirrahim.

Kul e’uzü birabbil felak,Min şerri ma halak, Ve min şerri ğasikın iza vekab,Ve min şerrinneffasati fil’ukad,Ve min şerri hâsidin izâ hased

Allah cümlemize dua etmeyi dua ederek kendimizi korumaya almayı evlatlarımızı bu duaları öğretmeyi nasip etsin inşallah.

Nas Suresi;

Bismillahirrahmanirrahim.

Kul e’uzü birabbinnas,Melikinnas,İlahinnas,Min şerrilvesvasilhannas,Ellezi yüvesvisü fi sudürinnasi,Minelcinneti vennas

 

Benzer Başlıklar

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.