Günahlardan Temizlenme Yolları Nelerdir?

Günahlardan Temizlenme Yolları

Allahü tealanın Tevvab,Gaffar,Settar,Gafur gibi güzel isimleri kulların günahları ile alakalı olan mübarek isimlerdir.Kulun tövbesi olmamış olsa Allahü tealanın Tevvab isminin bir manası olmazdı.Kulun günahı olacak ki Cenabı Hakkın Gafur ve Gaffar isimleri tecelli etsin.

İnsanlar günah işlememiş olsalardı Allahü teala günah işleyecek yeni insanlar yaratacak o insanlar günah işleyip arkasından da Allahü tealaya tövbe edecekler Allahü teala o insanların tövbelerini kabul edecektir.

Bu hikmetlerden dolayıdır ki Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed S.A.V efendimiz hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır.

Nefsim kudret elinde bulunan Allahü tealaya and olsun ki siz günah işlememiş olsaydınız,Allahü teala sizi götürüp yerinize günah işleyen ve ardından da Allahü tealaya tövbe eden,af dileyen ve mağfiret dileyen kimseler getirirdi de onları affeder bağışlardı.

Ayrıca Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur.

Bir kul günah işediği zaman kalbine siyah nokta gibi bir leke çizilir.Kul eğer ki tövbe ederse o kalbinde oluşan siyah leke gider. Eğer ki tövbe etmez günah işlemeye devam ederse o siyah leke artar ve tüm kalbini kaplar.

Tövbe etmenin en güzel yolu istiğfar etmektir.

Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah

Anlamı;Allahü tealadan mağfiret dilerim,Allahü tealadan günahlarımın bağışlanmasını isterim,Allahü tealadan günahlarımın affedilmesini affını talep ederim.

Günahlarından tövbe etmek isteyen her Müslüman özellikle her namazların arkasından 100 defa Estağfirullah demeli tövbe istiğfar etmelidir.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahü Aleyhi Vessellem namazını bitirdikten sonra Allahü tealaya üç defa tövbe istiğfarda bulunurdu.Daha sonra ardından şöyle dua ederdi.

Allahümme Entesselam ve Minkesselam Tebareke yazel celali vel ikram.

İşte tövbe istiğfar etmenin değeri ve kıymeti bu kadar büyüktür.Bunun için Peygamber Efendimiz S.A.V tövbe istiğfarın büyüklüğünü bildirmiş ve kendisi ümmetine örnek olmuştur.

Müslüman kişi tövbe istiğfar etmeye devam ederse,Allahü teala o kulu için her darlık zamanında bir kurtuluş sebebi verir.Her üzüntülü anında bir sevinç verir tövbe eden kulunu hiç ummadığı yerden rızıklandırır.

Tövbe İstiğfar Duası Arapça Okunuşu şöyledir;

Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azim el-kerîm, ellezi la ilahe illa hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etübü ileyhi, tevbete abdin zalimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten vela nüşüra. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidayete lena, innehü  hüve’t-tevvabü’r-rahim.

Tövbe İstiğfar Duasının Türkçe Okunuşu ve Anlamı şöyledir;

Ya rabbi!

Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma karşı tövbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hal vaki oldu ise, cümlesine tövbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azmü cezmü kast ettim.

Sen bu tövbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, Y Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Adem Aleyhisselam, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselam, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlahi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’an-ı Azimüşşan ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselam’dır.

Her kulun elinde olmadan hata ve kusur işlemesi her zaman mümkün olabilir.Yukarıdaki istiğfarı yatmadan önce her gece üç defa okuyan kimsenin ağaç yaprakları kadar günahları olsa Allahü teala o kimsenin tüm günahlarını affeder.

 

 

 

 

 

 

 

Benzer Başlıklar

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.